Skip Navigation

Maajabu, Mapendo, na Sifa

 

English  Français  Português  Kiswahili

Shabaha yetu ni kuweza kutuma toleo safi ya waraka huu ku Mukutano Mkuu wa 2020 ili uweze kuitikiwa kando kando ya taarifa rasmi za kitheolojia kama vile za Kanisa Kwa Maji na kwa Rohona Siri Hili Takatifu.  Karibu ku karatasi ya masomo ya Maajabu, Mapendo, na Sifa!  Maajabu, Mapendo na Sifani waraka wenye umetolewa na Komiti ya Maneno ya Mwenendo na Imani ya Kanisa yenye imeundwa ili kubahusisha Bamethodiste Umoja mumasomo ya mafunzo yetu ya mambo ya Kanisa, na ndivyo sisi Bamethodiste Umoja tunabo elewa maana yake mu Kanisa.

Lakini mbele ya siye tukamate hatua zenye zinafuata, tunaitaji kusikia kutoka kwako!  Weye unaalikwa, pamoya na Bamethodiste Umoja kutoka mu duniya muzima, kukumbana na Maajabu, Mapendo na Sifa mu mumasomo, mazungumzo, na kutafakari na kufurnir maoni kuu Komiti ya maneno ya Mwenendo na Imani ya kanisa yenye itasaidia mufumo wake wa mwisho.   Kwenye viungu vyenye vimewekwa hapo yulu utapata taarifa kamili pamoya na masomo ya kikundi ndogo yenye madondoo mafupi yenye inatafuta kuchukua uhalisi na kiingilio ya msingi ya waraka kama ya mzima.

Kama utasoma waraka wote, shiriki mu masomo ya kundi ndogo, au soma tu madondoo yenye nimekufurnir wewe peke yako, tunataka kusikiya kutoka kwako.  Maulizo ya maoni inapatikana ku mwisho wa waraka kamili wa Maajabu, Mapendo, na Sifa, pamoya na mwongozo wa masomo ya kikundi ndogo.  Kama ukona maulizo yoyote juu ya mchakato wa masomo au maoni, tafazali tuma email ku cfo@umc-cob.org.