Skip Navigation

GC2016: Swahili News Archives

 
Kwanzia kushoto Vagris Umba, Bertin Kyungu and Adolphe Kitenge, wajumbe wa Nord Katanga, wanasikiricha kwa ibada ya asubuhi katika Mukutano ya 2016 ya Kanisa ya Methodiste mu Portland Convention Center. Photo ya Kathleen Barry, UMNS

Mukutano ya mwaka ya 2016 ina icha: Nini wajumbe wari amua

Conference Generale ya 2016 iriyenda mpembeni ya kujamiiana binadamu na iriangariya mambo mingi ya mafaa ya kwatchana. Read More

Mutchungaji John Auta wa Mkutano ya Nigeria Central anasema katika Conference General ya 2016 dju ya kuongeza mala moya baaskofu bawiri mu Afrika. Bajumbe bari itchika kuongeza baaskofu tano, lakini si mpaka baada 2020. Photo ya Maile Bradfield, UMNS

Baaskofu bengine mu Afrika, lakini itakua mpaka mu 2020

Wajumbe ku Conference General ya mwaka ya 2016 beniye tchakuwa ku tshunga mi mpango mizuri iyo bebewa. Read More

Eveque Gregory V. Palmer arihubiri anuani Maaskofu wakati ya Mukutano ya Kanisa ya Methodiste ya mwaka ya 2016 mu Portland, Oregon. Photo ya Mike DUBOSE, UMNS

Palmer: Tumaniya ahadi ya Mungu na wende mbele

Askofu Palmer aribakumbusha biyumbe yote kama muntu wote ku Conference General ya mwaka ya 2016 eko mutoto wa Mungu. Read More

Peter Cibuabua wa Mukutano ya Congo Centrale (kushoto) na Chelsea Spyres wa Mukutano ya Peninsula-Delaware (wapiri kutoka kushoto) bana furahii na basemaji bengine ku mwisho ya hotuba ya bidjana ku Mukutano ya 2016 ya Kanisa ya Methodiste mu Portland, OR.

Batumadji wiri ba Mapendo ya Mungu barileta hotuba ya bidjana

Basemaji ina penda kwambia bajumbe na kanisa namuna ile bijana beko na tumika. Read More

Scott Johnson wa Conference ya Upper New York arisadiya kuleta matangazo ku wa waamini kati kati ya Conference General ya mwaka ya 2016 mu Portland, Oregon. Photo ya Mike DuBose, UMNS

Waamini wana lombewa ku kabula Yesu na dunia

Waamini wana kuya na daraka ya kufanya wafunzi, Mkutano iri ambiliwa. Read More

Watoto wanagaria karibu  kifumpa kia dunia  siku ya 12 Mei 2016 ku mkesha ya hali ya hewa ya Conference General ku Oregon Convention Center Plaza mu Portland.  Photo ya Kathleen Barry, UMNS

Sala, karatasi ya taa katika mkesha ya hali ya hewa

Katika muunganisho, Wamethodisti wanakabiliwa na mabadiliko ya hewa na wengine wa ita Mkutano ya 2016 kutenda. Read More

Badjumbe ya Afrika ku Mkutano ya Kanisa ya Methodiste ya mwaka ya 2016 wari ikala pamoya ku Canby Retreat Center mu Portland, Oregon. Afrika Initiative ya Kanisa ya Methodiste iripanga iyi mkutano. Photo ya Jerry Kulah

Waafrika ipo katika nafasi kwa mshikamano katika Conference General 2016

Ustaafu inawa tayarisha ku lomba madaraka na mali mingi, na kuendeleya na sheria ya kanisa kuhusu mapenzi ya jinsia moya. Read More

Vano Kalembe Kiboko, evangeliste laique wa Kanisa ya Methodiste ana lomba mu gerezani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Ari ongoza watu mingi na wari amini Yesu Kristu pale aliwa mu buloko.

Kanisa ina furahiwa kutolewa ya opposant Congolais

Evangeliste wa kanisa ya Methodiste na mbunge wa zamani anatoka gerezani ya Ndolo. Read More